söndag 18 mars 2012

Inspiration...

Hur högt kan man hissa inspirationen när man är dundrande förkyld? Nja, inte så högt - eftersom orken tar slut strax efter start. Då kommer man ju inte så långt. Idag kom vi i varje fall runt byn.

Under promenaden talade vi bland annat om resande och föreläsningarna kring detta. Hur det skapar glädje och inspiration. Resandet i sig, är fantastiskt - särskilt när vi kan dela det med någon annan. Att resa själv ger andra perspektiv, men att resa tillsammans ger än mer. När vi sedan får möjlighet att dela det också med andra skapar det ännu mer. Det får oss att minnas, det får oss att fundera i nya banor och det ger oss möjligheten att skapa mer också för andra.

Jag har hållit föreläsningar kring våra resor i Indien - dels de per motorcykel och dels den per cykel. Det är oerhört tidskrävande att sätta ihop och förbereda föredrag och kurser, men det ger glädje och energi att få dela med sig av dem. Vi har noterat att det inte är de unga som kommer och vill veta mer om dessa äventyr, utan mer de vuxna med utflugna ungar och de äldre. Vi har också noterat att åhörarna själva (åtminstone de flesta) inte bär någon större frestelse att göra motsvarande resor själva, men att de finner föredragen intressanta, inspirerande och tankeväckande. Åhörarna förundras och fascineras över sådant som resan, planeringen, händelserna, människorna, färgerna, lusten och sträckan. De förundras också över hur man kan komma på en sådan idé, vid vår ålder.
Var tog vägen vägen?

För mig och oss var det en fantastisk glädje över att vi har kunnat göra dessa resor - och det ger oss en stor glädje att kunna tala om dem sen. Det gör att eftersmaken av vår resa känns längre. Det smakar gott.

Rätt målgrupp för dessa föredrag tolkar vi som föreningar, organisationer och boenden där människor mitt i det aktiva livet och också senare i livet verkar. Äldreboenden, hembygdsföreningen, kulturföreningen, röda kors föreningar, svenska turistföreningens kretsar, mm tror vi gillar dessa föredrag. Vi tror också att pensionärsföreningarna och kyrkor finner detta vara rätt för sina medlemmar. För våra motorcykelturer är också mc-klubbarna rätt forum.

Vår tro är att inspiration, glädje, kunskap och mervärden skapar mer för fler. Det har visat sig att så är fallet.

Anette Grinde
Föredragshållare & resenär


7 maj 2012. Ord & bild om en resa per cykel i Indien. Mikaelskapellet, Matteus Församling, Stockholm. 

 

24 oktober 2012. Ord & bild om vårt resande i Indien. Vi talar om cykel & motorcykel. Vi talar om hur vi reser och vilka val vi gör. (Östhammar - kvällstid).  Se Svenska Turistföreningen - Norra Upplandskretsen.

*** *** ***
Läs även andra bloggares åsikter om  marknadsföring  - styrelsearbete - valberedning - foreningsliv - ideella föreningar. - Roslagsbro.- föreläsningar. - äventyr..   Politometern om styrelsearbete och valberedningsfrågor  * Intressant. * Bloggkartan Norrtälje. * Nyligen.se. * Blogger.com.* Volontärbyrån - här kan du leta efter nya volontärkrafter till din förening. Det är en bra web-plats för ideella krafter. *  Företagshuset - arrangerar kurser för ideella föreningar.* Företagshuset - säljer också ekonomi/administrationsprogram för ideella föreningar. * Stuga uthyres till SMC-åkare i Roslagen. (56183).  

Inga kommentarer: